Balalu, no sambua fogaoni ma fanötöi banio sawuyu. Banio sawuyu la'amawa ira sogale ba fasa. So zamawa balalu sambua fao guli ma sawu, so göi zamawa si no lahaogö si no labe'e gulo ano faoma esi, töi nia idanö mbanio. Ba Danö Niha balalu andre tola tasöndra arakhagö dozi banua.

Famadu nidanö balalu

GunaSunting

Idanö mbanio sawuyu tobali nidanö nibadu samohahau.