Brunei Darussalam

Brunei Darussalam ya'ia daö sambua nöri si so ba hulo Kalimantan ba mbalö gatumbukha raya danö Asia solo'ö lala wamareta monarki absolut. Ina mbanua awö banua sabölö ebua nia ya'ia da'ö Bandar Seri Begawan. Ono mbanua nia niha Melayu ndrawa sangoguna'ö Li Melayu. Razo nia iada'a Hassanal Bolkiah.