Hulando

Hulando ya'ia da'ö sambua nöri si so ba gaekhula Eropa. Ina mbanua nia ya'ia da'ö Amsterdam. Ono mbanua sitoröi khö nia ambö töra 17 milia. Li resmi ba sabölö ni'oguna'ö ya'ia da'ö Li Hulando.