Lala nangi


Lala nangi, na ba Li Indonesia lawa'ö ia, mata angin. Lala nangi na ba Danö Niha ba wanötöi ba Li Niha gamaudu Yöu (dialek Nias Utara), simane si so tou ba nisura ba zura andre. Lala nangi ma göi laŵaö ia mafi noho moguna ba wamaigi ma ba wotatugöi hezo gamaudu so ita. Da'a fefu la'oguna'ö ba wakake simane, kompas, GPS ba gambara danö (peta).[1]

Töi Lala NangiSunting

 
Lala nangi ba Li Niha

So ŵalu lala nangi molo'ö ba wa'atefuta dandra luo, simane ba da'a mitou :

  1. Yöu (0°)
  2. Atumbukha aolo yöu ma timu laŵi (45°): si so ba gotaluara yöu faoma atumbukha
  3. Atumbukha (90°)
  4. Atumbukha aolo raya (135°): si so ba gotaluara atumbukha faoma raya
  5. Raya (180°)
  6. Aekhula aolo raya (225°): si so ba gotaluara raya faoma aekhula
  7. Aekhula (270°)
  8. Aekhula aolo yöu (315°): si so ba gotaluara aekhula faoma yöu

Fotandroi Lala NangiSunting

Fotandroi Lala Namgi ba Danö Niha khöndra satua meföna, na fatua lö lafasindro nomo na no awai lafadaya danö, ba latatugöi ua wetaro hezo i'otahögö faudu ba wamaigi lala nangi sisökhi, lafotöi ia Foriŵa duturu geu. Famalua ya'ia na no otufo namo ba zihulöwöngi (± pukul 08.00 WIB), ba mufaudugö wehaga mbanua ba zoroma haga luo. Lataruö lewuö sise'ise fa'anau mato sandrohu niha ba dalu naha nomo sigöna haga zino, ba ba lumö lewuö no mege lariwa duturu geu, ya'ia da'ö: labagi dua, labagi öfa, labagi walu, labagi fele'önö. Na no lariwa tou ba danö duturu geu nomege awena latatugöi hezo wetaro i'otahögö omo sawena lafasindro.

UmbuSunting

  1. Saintif.Com. "Arah Mata Angin LENGKAP + Cara Menentukan dan Manfaatnya".