Lala nangi


Lala nangi, na ba Li Indonesia lawa'ö ia, mata angin. Lala nangi na ba Danö Niha ba wanötöi ba Li Niha gamaudu Yöu (dialek Nias Utara), simane si so tou ba nisura ba zura andre. Lala nangi ma göi laŵaö ia mafi noho moguna ba wamaigi ma ba wotatugöi hezo gamaudu so ita. Da'a fefu la'oguna'ö ba wakake simane, kompas, GPS ba gambara danö (peta).[1]

Töi NangiSunting

 
Lala nangi ba Li Niha

So ŵalu lala nangi si fao ba wa'atefuta dandra luo, simane ba da'a mitou :

  1. Yöu (0°)
  2. Atumbukha aolo yöu ma timu laŵi (45°): si so ba gotaluara yöu faoma atumbukha
  3. Atumbukha (90°)
  4. Atumbukha aolo raya (135°): si so ba gotaluara atumbukha faoma raya
  5. Raya (180°)
  6. Aekhula aolo raya (225°): si so ba gotaluara raya faoma aekhula
  7. Aekhula (270°)
  8. Aekhula aolo yöu (315°): si so ba gotaluara aekhula faoma yöu


Gohe-GoheSunting

  1. Saintif.Com. "Arah Mata Angin LENGKAP + Cara Menentukan dan Manfaatnya".