Wikipedia:Goi-goi tölu kali wombali'ö

Ba da'a dania so goi-goi samataro wa fondrege oya ha tölu kali tola öbali'ö nisura niha bö'ö. Lö na sa mu'ali ba Li Niha.