Myanmar

Myanmar ya'ia daö sambua nöri si so ba gatumbukha raya danö Asia. Ina mbanua nia Naypyidaw he wa'ai banua sabölö ebua nia Yangon. Abölö oya nono mbanua nia niha Burma sangoguna'ö Li Burma si göi mamati ba Buddhisme.