Niha Keriso

Niha Keriso ya'ia da'ö niha samati ba wa'alowalangi Keriso ba göi mo'o'ö famahaö nia. Samati ba Fa'akeriso ba zi sagörö gulidanö oi fabö'ö-bö'ö lala wolau migu. So niha Katoli, Protestan, Ortodoks ba Gatumbukha, ba tanö bö'ö nia. Hiza i, faoma mamati ira ba wa'aduhu Sura Ni'amoni'ö he no fabö'ö-bö'ö famahaöra ba gosalira zamösana.