Lowalangi

Lowalangi ya'ia da'ö töi samatörö gulidanö awö nösinia molo'ö niha samati. Sinduhunia, döi 'Lowalangi' andre mube'e khö sokhö mbanua yaŵa ba wamati Nono Niha meföna. Tobali la'oguna'ö ia Niha Keriso ba Danö Niha me i'oguna'ö wehede da'a Denninger ba wo'ali Zura Ni'amoni'ö ba Li Niha.

Lowalangi meföna ba Danö NihaSunting

Lowalangi Niha KerisoSunting

UmbuSunting