Röfa (Keriso) ya'ia da'ö dandra ni'oguna'ö niha Keriso sanandrösa ba wamatira ba fa'amate Yesu ba döla röfa. Faduhu dödöra wa no tobali lala fangefa'ö horö soroi Lowalangi wa'amate Yesu andrö. Oya lafasa dandra andre ba gosaligosali faoma ba nomonomo. Hiza i, so amaehutara ba wamasa ia. Ba gosali Katoli, lafasa gambara Yesu ni'osö ba döla röfa, ba lö lalau simanö ndra niha Protestan.