Wikipedia:Angombakhata

Angombakhata | Ngawalö wanolo | Nahia wamakori | Monganga afo | Safuria tebulö | Nga'örö spesial | Sangai halöŵö | Bawagöli zato
Halöŵö bö'ö ba Li Niha: Wiktionary (kamus) | WikiBuku (buku ba sura tanö bö'ö | WikiTuria (turia ba Li Niha) | WikiNiŵaö (angowuloa gamaedola ba niŵaö bö'ö)


Templat Infobox pejabatSunting

No so templat {{Infobox pejabat}} si tola mu'oguna'ö khö ndra presiden, kanselir, perdana menteri ba pejabat salaŵa bosi fefu. Tola mufaigi duma-dumania ba zura Presiden Joe Biden, Kanselir Angela Merkel ba Hilarius Duha.

Tempat andre no fagölö ira templat Infobox officeholder ba Wikipedia Inggris ma zui si fagölö khönia ba Wikipedia Indonesia (faigi duma-dumania ba Joe Biden, Angela Merkel ba Hilarius Duha ba Wikipedia Indonesia).

Fanura zanandrösa ba desaSunting

No so gangolita desa ba ero kabupaten ba Danö Niha. Oguna'ö döi-töi si no musura ba da'ö. Oya wamatimba hana wa töi-töi andrö ba Li Niha ma'ifu fabö'ö (faigi nitöngöni ba mböröta gangolita). Furugönia: Töi no identitas, börö da'ö si lö tola lö'ö musura ia molo'ö nibe'e zatua ma niha si toröi ba mbanua andrö. Ba hiza töi göi no sambua döi resmi si fakhai ba dokumen-dokumen resmi negara. Börö da'ö fatua lö na sa tarugi ginötö Li Niha tobali li resmi ba wamatörö, tafaudugö ba Li Niha heza tola ta'oguna'ö Li Niha, ba heza tebai ia ta'o'ö Permendagri.

Da'e gangolita desa ba Danö Niha:

Fangoguna'ö templat DesaSunting

No awai templat infobox desa, töinia Desa2. So göi dokumentasi wangoguna'ö ya'ia ba Templat:Desa2. Faigi ba da'a duma-dumania: Koendrafö.

Be döi ba Li Niha ba ba WamaretaSunting

Börö me no oi fakuyu wanura töi desa ba administrasi wamareta, ba hiza da'ö göi no tobali töi resmi, be döi moroi ba wamareta da'ö ba parameter töi bö'ö. Baso hewisa wolau ya'ia ba dokumentasi Templat:Desa2.

Böi nönö Kabupaten ma zui KotaSunting

No oya zi fasala ba wanura templat Desa. Ato zamaogö wanura Kabupaten/Kota ba parameter töi dati2. Fanura satulö duma-dumania: töi dati2=Nias, tenga töi dati2=Kabupaten Nias.

Tolo ena'ö mitöngöni da'a. Na lö'ö, ba lua-luania ba simane dania oroma: Kabupaten Kabupaten Nias (dua kali tesura kabupaten)!

Böi nönö kategori ba zura desa (baero...)Sunting

Böi nönö kategori bö'ö ba gahe zura desa! Kategori si fakhai otomatis tenönö moroi bakha ba templat.

Ba hiza na desa andrö so ia ba Danö Niha, nönö kategori andre ba gahezura:

[[Kategori:Banua ba Danö Niha]]

Saohagölö. slaiatalk 14 Mei 2021 20.12 (WIB)

  • No baga da'a le Pak. Faduhu dödögu wa moguna sibai ia ena'ö so wa'ateföfö ba wanura turia desa ba Danö Niha. Saohagölö LasapolloWpBicara 25 Mei 2021 08.54 (WIB)
  • Saohagölö Pak slaiatalk, ena'ö ba wa'alio to la tefa'oli fefu ngawalö döi desa ba Danö Niha, ba Wiki andre khöda Yasanto oLasetalk 28 Mei 2021 20.50 (WIB)

Edöna molombase server wikiSunting

Ba 22 Yuni 2021, 12:00 WIB edöna so halöŵö wamaliaro ba server wiki. Börö da'ö na so nibulö'ömö ba ginötö andre tobali zaya-zaya gölö. Abölö sökhi böi ohalöŵö ba wiki i'otarai bözi 11:45 irugi 12:30 WIB. Fangombakha moroi khö ndra sohalöŵö so ba da'a. slaiatalk 17 Yuni 2021 16.24 (WIB)Rafe zato 13 Februari 2021Sunting

Ba rafe zato me 13 Februari 2021 no te'osara'ö wa moguna mufa'anö mangawuli Golayama Wikipedia ba moguna sibai gangolita templat ba kategori sasese te'oguna'ö na manura. Da'e tou gamobotolania:

Fama'anö GolayamaSunting

Dombua waosatö si lö tola lö'ö musöndra ba Golayama:

  • So lala wanolo khö ndra talifusö sawena fao. Börö da'ö edöna so oi khai-khai ba lala wanura, ngawalö templat ba kategori sasese te'oguna'ö, nahia wamakori, nahia wonganga afo (nahia wamatunö gofu hadia ia), angombakhata ba tanö bö'önia na.
  • Aoha wamaigi Golayama ba layar hape.

Fama'anö gangolita ngawalö templat ba kategoriSunting

No asese la'andrö ira awö si fao ena'ö tehönaigö ngawalö templat ba kategori sasese te'oguna'ö ba wanura.

Ba wa'alio tola mufalua oi da'a. Mibologö ua dödömi na ahou ma'ifu. No oya sa zi no mufalua ba hiza abölö oya na sa halöŵö sinangea mu'awalisi. Ya'ahowu. slaiatalk 20:48, 2 Maret 2021 (WIB)

Rafe zato Maret 2021Sunting

No oya ngawalö zinangea mufahuhuosi ba no tekaoni rafe zato. Töra-töra ba rafe andre te'etu'ö versi final Golayama si bohou ba fombagi halöŵö me itugu oya zinangea mufalua he ba Wikipedia ba he göi ba Wiktionary ba Wikibuku. Simane si no tefaeha ba oi grup WA/Telegram zato alua rafe ba

Ngaluo: Satu, 13 Maret 2021
Bözi: 20:00 - 21:30 WIB

Tuho nifahuhuosi:

  1. Söndra moroi khö ndra talifusö sawena fao, hadia taha-taha ba hewisa solusi
  2. Mangetu'ö versi final desain si bohou Olayama
  3. Fombagi halöŵö ba Wikipedia dan Wiktionary
  4. Huhuo sanandrösa ba zura si faudu ba Wikipedia ba ba zura si faudu ba Wikibuku
  5. Ngawalö huhuo bö'ö

Ba zi so föna tatötöna wa fefu mbörö huhuo tefaeha ba nga'örö Monganga afo ena'ö lö moguna rafe ero waŵa andre. Ba hiza na alua zimanö si lö tola lö'ö ta'odödögö wamaigi-maigi nga'örö Angombakhata andre ba Monganga afo göi. Saohagölö slaiatalk 22:48, 11 Maret 2021 (WIB)

Sangai halöŵö (fasura'ö döiu)Sunting

No so wamatunö zangai halöŵö si fakhai ba rubrik Golayama: sura/gambara amilita ba sawena alua/salua föna. Ae ba nga'örö Wonganga afo ba wanura'ö töiu. slaiatalk 4 April 2021 15.52 (WIB)