Wikipedia:Bawagöli zato

Ya'ahowu! No tohare'ö ba Mbawagöli zato. Ba da'a so ngawalö wanuturu solohe ya'ita ba nahia bö'ö bakha ba Wikipedia.

Ngawalö wanoloSunting

Nahia wame zöndraSunting

Rafe zatoSunting

Nahia wamakori/manandraigö manuraSunting