Wikipedia:Ngawalö zura sinangea mu'a'asogö

Ba da'a tou so gangolita ngawalö zura sinangea so ba Wikipedia Li Niha, börö me fakhai ia ba sejarah Danö Niha (Proyek Ondröita Digital Nono Niha). Angolita andre lö na awai. Edöna munönö na sa na so ginötö.

Nitöngöni: Ba wanura zanandrösa he ya'ira si no mate ba he ya'ira sauri na sa, moguna mutöngöni goi-goi si to'ölö ba Wikipedia. Wikipedia tenga nahia ba wanuno ma zui wangebua'ö töi samösa niha ma zui nahia ba wamazökhi sambua nifotöi curriculum vitae (CV). Odödögö wanura ha soguna (eluahania netral), aröu'ö fefu wehede fanuno ba fangebua'ö si lö faudu ba sambua ensiklopedia.

Faigi göi: Ngawalö zura sinangea mu'ali


Antropologi btnSunting

MusikSunting

Banua ba nahia safönu hikayaSunting

HadaSunting

Tanö bö'öSunting