Olayama


Ya'ahowu! No örugi Wikipedia Nias,
ensiklopedia nifalului zato. No so 1.548 nösi.
  Fa'anö zura si bohou

  Sura amilita
BRI 2020 (Alternative).svg
Bank Rakyat Indonesia ma zui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) ma asese la'adogoi'ö ia BRI ma Bank BRI no sambua bank fondrege sebua ni'okhögö wamatörö Indonesia. Tefasindro BRI me 16 Desember 1895 ba Purwokerto, Jawa Tengah. Samasindro ya'ia Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Moroi ba fefu ngawalö halöŵö si fagölö ba zi ero bank, no abölö i'osambua'ö halöŵönia BRI ba wamalua bisnis khö ndra samalua nifotöi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). (Baso dohu-tohunia)
  Gambara amilita
Cruceiro en Vilagarcía de Arousa. Galiza-V9.jpg
Röfa Yesu si no afönu mömö. Ba Eropa asese ta'ila röfa nifasindro niha ba zinga lala, ba kabu, ba ba nahia bö'ö simane röfa andre moroi ba Spanyol. Itugu ara itugu "obou" röfa andrö börö deu ba sino awö ngawalö mömö si falemba khönia. Ba hiza itugu atua ba "obou" ia, itugu ebua "mbölinia" ba dödö niha Keriso samaigi ya'ia. Na ta'ila sambua röfa satua safönu mömö ba zinga lala, itörö tödöda wa lö aetu so Zo'aya fao-fao khöda ba lala ero ma'ökhö, he moteu ba he mosino ba he momömö. Lö aetu so ia ba da'ö ba wondrorogö fefu niha samati khönia.
  Salua föna
Da'a zalua ba mbawa si felezara:
  Hadia ö'ila
Ba da'a tou so ngawalö wangi'ila si tola tesöndra ma zui sedöna tesura bakha ba Wikipedia:
  • wa sanura Amakhoita Li Niha (Tata Bahasa Daerah Nias, 2002), Yasato Harefa, no göi samösa sanura sinunö (komponist)?
  • wa sanura Amakhoita Li Niha Raya (A grammar of Nias Selatan, 2001) tenga Ono Niha, ba hiza no samösa niha safusi uli moroi ba Australia sotöi Lea Brown?
  • wa so göi gamakhoita Li Niha nisura ba Li Indonesia nifa'anö Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Struktur Bahasa Nias, 1983)?
  • wa buku amakhoita Li Niha fondrege atua no tesura ba li Jerman nifa'anö Heinrich Sundermann me 1892 (Kurzgefasste Niassische Grammatik, Moers) ba me 1913 (Niassische Sprachlehre, 's-Gravenhage)?
Li